Logo van de Stichting Licht en Liefde

WHO normering

Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële hulp aan blinden en slechtzienden in Limburg'

De belanghebbende behoort tot de doelgroep van onze stichting als hij/zij blind of slechtziend is. Hieronder wordt uiteen gezet wanneer iemand blind of slechtziend is.

Wat is slechtziendheid en blindheid?

De WHO definitie van slechtziendheid houdt in dat de gezichtsscherpte (met correctie!) minder is dan 0,3 maar meer dan 0,05 of dat het gezichtsveld kleiner is dan 30 graden (zogenaamd kokerzien) maar groter dan 10 graden. Over blindheid wordt gesproken als de gezichtsscherpte minder is dan 0,05 of als het gezichtsveld kleiner is dan 10 graden. De indeling van gezichtsvermogen is als volgt:

 GezichtsscherpteGezichtsveld in graden
Normaal ziend≥ 0.3≥ 30
Slechtziend< 0.3 en ≥ 0.05< 30 en ≥ 10
Blind< 0.05< 10

Deze gegevens zijn afkomstig van de volgende site:
https://somatiek.cce.nl/model-voor-analyse-van-probleemgedrag/analyse-van-factoren-die-verband-kunnen-houden-met-probleemgedrag/medische-factoren/somatische-aandoening/ziekten-van-het-oog/slechtziendheid-blindheid 


Ga naar de inhoud