Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Visueel gehandicapten die in Limburg wonen kunnen onder voorwaarden bij een van onze fondsen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Ook organisaties zoals verenigingen en stichtingen kunnen aanvragen indienen mits zij geen professionele of commerciële organisatie zijn.

Om voor subsidie in aanmerking te komen hanteren wij inhoudelijke en financiële toetsingscriteria. Om hierbij objectief en zo concreet mogelijk te zijn hanteren wij bij de beoordeling van de aanvragen een intern reglement. Uiteindelijk neemt het bestuur een besluit om al dan niet een subsidie toe te kennen.

Alle gehonoreerde aanvragen zijn specifiek gerelateerd aan de visuele beperkingen die de individuele aanvrager heeft. Zo zal de mate van slechtziendheid beoordeeld moeten zijn door een optometrist of oogarts op basis van normeringen die de Wereld Gezondheidsorganisatie hiervoor opgesteld heeft (klik HIER voor een toelichting). Ook het inkomen en de gezinssamenstelling kunnen mede van invloed zijn alsmede een verplichte eigen bijdrage.

Op de volgende pagina kunt u berichten lezen van particulieren en organisaties die een subsidie van onze stichting hebben ontvangen: berichten-van-begunstigden.

Zie verder ‘Onze fondsen’ en ‘Aanvragen’.

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.