Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Studiefonds

Om mensen met een visuele beperking meer kansen te geven op de arbeidsmarkt is het studiefonds in het leven geroepen. Zo kan onder voorwaarden een bijdrage  verleend worden voor cursussen en/of opleidingen die maximaal een jaar duren. De subsidie dekt maximaal 50 % van de studiekosten waarbij de bijdrage maximaal € 2.000 is. Over de eventueel hogere studiekosten wordt geen subsidie verstrekt. De studie moet gericht zijn op het behouden of verbeteren van de mogelijkheden op arbeidsmarkt. Op eigen naam kunnen aanvragen bij ons ingediend worden. Zie hiervoor ook het item ‘Aanvragen‘.

Verder geldt

Een beroep op dit fonds kan worden gedaan door blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland).

Aanvragen voor een subsidie worden in principe alleen in behandeling genomen als de uitgaven voor de betreffende aanvraag nog niet zijn gedaan.

De normering wordt jaarlijks aangepast aan het minimumloon van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Voor de beoordeling of aanvrager slechtziend is wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van de WHO, dat getoetst moet zijn door een oogarts of optometrist (klik HIER voor een toelichting).

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.