Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds voorziet in het ondersteunen van visueel gehandicapten om hen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel te laten zijn. Ter beoordeling van de effectiviteit van een hulpmiddel dienen aanvragen voor een tegemoetkoming uit het mobiliteitsfonds vergezeld te gaan van een advies van een ter zake deskundige zoals bijvoorbeeld Koninklijke Visio. Een maal per 5 jaar kan een beroep op het fonds worden gedaan. Personen kunnen op eigen naam een aanvraag bij ons indienen. Zie hiervoor ook het item ‘Aanvragen’.

Verder geldt

Een beroep op dit fonds kan worden gedaan door blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland).

Aanvragen voor een subsidie worden in principe alleen in behandeling genomen als de uitgaven voor de betreffende aanvraag nog niet zijn gedaan.

De normering wordt jaarlijks aangepast aan het minimumloon van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Voor de beoordeling of aanvrager slechtziend is wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van de WHO, dat getoetst moet zijn door een oogarts of optometrist (klik HIER voor een toelichting).

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.