Visueel gehandicapten die in Limburg wonen kunnen onder voorwaarden bij een van onze fondsen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Ook organisaties zoals verenigingen en stichtingen kunnen aanvragen indienen mits zij geen professionele of commerciële organisatie zijn.

Om voor subsidie in aanmerking te komen hanteren wij inhoudelijke en financiële toetsingscriteria. Om hierbij objectief en zo concreet mogelijk te zijn hanteren wij bij de beoordeling van de aanvragen een intern reglement. Uiteindelijk neemt het bestuur een besluit om al dan niet een subsidie toe te kennen.

Alle gehonoreerde aanvragen zijn specifiek gerelateerd aan de visuele beperkingen die de individuele aanvrager heeft. Zo zal de mate van slechtziendheid beoordeeld moeten zijn door een optometrist of oogarts op basis van normeringen die de Wereld Gezondheidsorganisatie hiervoor opgesteld heeft. Ook het inkomen en de gezinssamenstelling kunnen mede van invloed zijn alsmede een verplichte eigen bijdrage.

Zie verder ‘fondsen’ en ‘aanvragen’.

Contact

Correspondentie adres:
Stichting Licht & Liefde
Daalstraat 22a
6181 JR Elsloo

Email: info@stichtinglichtenliefde.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699