Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiƫle steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Jaarlijks wordt door het bestuur het beschikbare bedrag per fonds vastgesteld. Hiertoe beschikt onze stichting over een belegd vermogen.

Het beleid is erop gericht om het vermogen minimaal te handhaven. De beleggingsresultaten bepalen dus grotendeels de mogelijkheden van de financiƫle ondersteuning aan blinden en slechtzienden. Voor meer informatie over onze fondsen zie het betreffende item.

Om deze reden zijn erfstellingen, legaten en donaties van harte welkom.

Uw gift kunt u storten op IBAN: NL88 RABO 0313 5866 67 t.n.v. Stichting Licht en Liefde te Maastricht.

Onze stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft een aantal belastingvoordelen. Zo betalen wij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Voor donateurs geldt dat zij hun giften – onder bepaalde voorwaarden – mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie hierover op de site van de belastingdienst.

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.