Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiƫle steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Brillenfonds

Er kan een beroep op het brillenfonds worden gedaan om de kosten verbonden aan de aanschaf en/of vervanging van een bril of lenzen te compenseren. Om voor vergoeding in aanmerking te komen overlegt u een voorschrift van een oogarts of optometrist, waaruit blijkt dat u slechtziend bent, en een totaaloverzicht van de aanschafkosten.

De tegemoetkoming door het brillenfonds helpt u als de ziektekostenverzekeraar de kosten niet (volledig) vergoedt. Een eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en is minimaal 15 % van de niet gedekte kosten. Een aanvraag kan 1 maal per twee jaar ingediend worden. Een aanvraag stuurt u aan onze stichting. Zie hiervoor het item ‘Aanvragen‘.

Verder geldt

Een beroep op dit fonds kan worden gedaan door blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland).

Aanvragen voor een subsidie worden in principe alleen in behandeling genomen als de uitgaven voor de betreffende aanvraag nog niet zijn gedaan.

De normering wordt jaarlijks aangepast aan het minimumloon van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Voor de beoordeling of aanvrager slechtziend is wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van de WHO, dat getoetst moet zijn door een oogarts of optometrist (klik HIER voor een toelichting).

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.