Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Algemeen fonds

Als een aanvraag voor subsidie niet kan worden beoordeeld voor één van de eerder genoemde fondsen, wordt deze aanvraag beoordeeld voor “het algemeen fonds”. Ter voorkoming van een te grote afhankelijkheid van het algemeen fonds worden bijdragen uit dit fonds slechts eenmalig toegekend; uitzondering hierop vormt de provinciale regiogroep van de Oogvereniging.  

Een subsidie aan individuele personen vereist ook een eigen bijdrage.

Als een subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van een project of een eenmalige investering ten behoeve van visueel gehandicapten door een vereniging of stichting, zal Stichting Licht en Liefde alleen tot financieren overgaan als ook door andere fondsen en/of uit eigen middelen in de dekking van de totale kosten wordt voorzien.

Onze stichting ondersteunt alleen als de toegekende subsidie volledig en rechtstreeks, samen met de andere beschikbare fondsen en/of middelen, aan de doelgroep van het project of de eenmalige investering wordt besteed. Zie tevens het item ‘Aanvragen‘.

Verder geldt

Een beroep op dit fonds kan worden gedaan door blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland).
Aanvragen voor een subsidie worden in principe alleen in behandeling genomen als de uitgaven voor de betreffende aanvraag nog niet zijn gedaan.

De normering wordt jaarlijks aangepast aan het minimumloon van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.
Voor de beoordeling of aanvrager slechtziend is wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem van de WHO, dat getoetst moet zijn door een oogarts of optometrist (klik HIER voor een toelichting).

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.