Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Aanvragen voor projectsubsidie

LET OP: het werkterrein van de Stichting Licht & Liefde beperkt zich tot blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland). Uw project moet dus direct ten gunste komen van deze doelgroep.
Voor een toelichting op de normering blind of slechtziend klikt u hier.

Velden die verplicht zijn om in te vullen zijn voorzien van een “*”.

  a Gegevens organisatie of aanvrager

  Naam*

  Rechtspersoon:*

  Adres/straatnaam*

  Postcode en plaats*

  E-mailadres*

  Telefoon*

  Website

  Bankrekening*

  Ten name van:*

  KvK nummer

  Naam contactpersoon*

  Functie*


  b Project/activiteit

  Titel*

  Datum/looptijd*

  Waarom organiseert u dit project of deze activiteit en wat wilt u daarmee bereiken?*


  c Doelgroep

  Wie wilt u bereiken*

  Hoe groot is die doelgroep?*

  Wat is de meerwaarde voor slechtziende en blinde mensen?*

  Worden ook mensen zonder zichtproblemen met dit project of activiteit bereikt?*

  Ja

  Nee


  d Financiën

  Totale begroting van het project of activiteit €*

  Gevraagde bijdrage Stichting Licht & Liefde €*

  Bedrag specifieke meerkosten voor slechtziende en blinde mensen €*

  Bedoeld voor*

  begeleiding

  vervoer

  aanpassen materialen

  anders, namelijk

  Vraagt u een bijdrage per deelnemer zonder zichtproblemen?*

  Nee

  ja, namelijk €

  Vraagt u een bijdrage per slechtziende of blinde deelnemers?*

  Nee

  Ja, namelijk €

  Wat is de verwachte totale opbrengst? €

  Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij de Stichting Licht & Liefde?*

  Nee

  Ja, op datum

  Heeft u deze aanvraag ook ingediend bij andere steunfondsen voor slechtziende en blinde mensen?*

  Nee

  Ja

  Zijn er toezeggingen van andere financiers?*

  Nee

  Ja

  Graag hieronder de namen en bedragen invullen:*

  Is er een vrienden- of steunstichting?*

  Nee

  Ja, namelijk


  e Ondertekening

  Ik verklaar hierbij dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld en geef de Stichting Licht & Liefde toestemming de verstrekte gegevens (digitaal) te verwerken op een wijze die het bestuur in staat stelt de aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen.*

  Plaats*

  Datum*

  Naam*


  Gevraagde bijlagen:

  Uitgebreide projectbeschrijving met toelichting en onderbouwing

  Begroting of dekkingsplan

  Jaarverslag (inclusief balans en staat van baten en lasten) of jaarrekening afgelopen jaar

  Uittreksel inschrijving KvK.


  Druk hieronder op “Verzenden” om uw aanvraag in te dienen.

  Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
  Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

  Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.