Logo van de Stichting Licht en Liefde
Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële steun aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Aanvragen voor projectsubsidie

LET OP: het werkterrein van de Stichting Licht & Liefde beperkt zich tot blinden en slechtzienden woonachtig in de provincie Limburg (Nederland). Uw project moet dus direct ten gunste komen van deze doelgroep.
Voor een toelichting op de normering blind of slechtziend klikt u hier.

Velden die verplicht zijn om in te vullen zijn voorzien van een “*”.

  a Gegevens organisatie of aanvrager
  Naam*
  Rechtspersoon:*  Adres/straatnaam*
  Postcode en plaats*
  E-mailadres*
  Telefoon*
  Website
  Bankrekening*
  Ten name van:*
  KvK nummer
  Naam contactpersoon*
  Functie*

  b Project/activiteit
  Titel*
  Datum/looptijd*
  Waarom organiseert u dit project of deze activiteit en wat wilt u daarmee bereiken?*


  c Doelgroep
  Wie wilt u bereiken*
  Hoe groot is die doelgroep?*
  Wat is de meerwaarde voor slechtziende en blinde mensen?*

  Worden ook mensen zonder zichtproblemen met dit project of activiteit bereikt?*
  Ja
  Nee

  d Financiën
  Totale begroting van het project of activiteit €*
  Gevraagde bijdrage Stichting Licht & Liefde €*
  Bedrag specifieke meerkosten voor slechtziende en blinde mensen €*
  Bedoeld voor*
  begeleiding
  vervoer
  aanpassen materialen
  anders, namelijk
  Vraagt u een bijdrage per deelnemer zonder zichtproblemen?*
  Nee
  ja, namelijk €
  Vraagt u een bijdrage per slechtziende of blinde deelnemers?*
  Nee
  Ja, namelijk €
  Wat is de verwachte totale opbrengst? €
  Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij de Stichting Licht & Liefde?*
  Nee
  Ja, op datum
  Heeft u deze aanvraag ook ingediend bij andere steunfondsen voor slechtziende en blinde mensen?*
  Nee
  Ja


  Zijn er toezeggingen van andere financiers?*
  Nee
  Ja

  Graag hieronder de namen en bedragen invullen:*

  Is er een vrienden- of steunstichting?*
  Nee
  Ja, namelijk

  e Ondertekening
  Ik verklaar hierbij dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld en geef de Stichting Licht & Liefde toestemming de verstrekte gegevens (digitaal) te verwerken op een wijze die het bestuur in staat stelt de aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen.*

  Plaats*
  Datum*
  Naam*

  Gevraagde bijlagen:
  Uitgebreide projectbeschrijving met toelichting en onderbouwing
  Begroting of dekkingsplan
  Jaarverslag (inclusief balans en staat van baten en lasten) of jaarrekening afgelopen jaar
  Uittreksel inschrijving KvK.
  Druk hieronder op “Verzenden” om uw aanvraag in te dienen.

  Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
  Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.
  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699

  Hier vindt u koppelingen naar pagina’s die voor blinden en slechtzienden interessant kunnen zijn.