Logo van de Stichting Licht en Liefde

Index home

Limburgs landschap met daarin de tekst 'Voor financiële hulp aan blinden en slechtzienden in Limburg'

Stichting Licht en Liefde, opgericht in 1980, wil daar waar mogelijk blinden en slechtzienden die in de provincie Limburg wonen helpen om ondanks een beperking toch deel te kunnen blijven uitmaken van onze samenleving.

Hiervoor stelt onze stichting onder andere subsidies beschikbaar volgens voorschriften die in een eigen reglement zijn vastgelegd. Waarvoor subsidie aangevraagd kan worden is te lezen bij het item ‘Onze fondsen’.

Daarnaast kunnen wij subsidies verstrekken aan blindenzorgactiviteiten in Nederland voor zover deze activiteiten mede bestemd zijn voor blinden en slechtzienden die in Limburg wonen.

Middels deze site willen wij u informeren over alle relevante informatie van onze stichting. Heeft u desondanks toch nog vragen schroom dan niet contact met ons op te nemen.


Ga naar de inhoud