Stichting Licht en Liefde, opgericht in 1980, wil daar waar mogelijk blinden en slechtzienden die in de provincie Limburg wonen helpen om ondanks een beperking toch deel te kunnen blijven uitmaken van onze samenleving.

Hiervoor stelt onze stichting onder andere subsidies beschikbaar volgens voorschriften die in een eigen reglement zijn vastgelegd. Waarvoor subsidie aangevraagd kan worden is te lezen bij het item ‘fondsen’.

Daarnaast kunnen wij subsidies verstrekken aan blindenzorgactiviteiten in Nederland voor zover deze activiteiten mede bestemd zijn voor blinden en slechtzienden die in Limburg wonen.

Middels deze site willen wij u informeren over alle relevante informatie van onze stichting. Heeft u desondanks toch nog vragen schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Contact

Correspondentie adres:
Stichting Licht & Liefde
Daalstraat 22a
6181 JR Elsloo

Email: info@stichtinglichtenliefde.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Licht & Liefde is een als ANBI erkend fonds.
Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 803345136.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076699