Hoofdmenu

 

Startpagina

Over onze stichting

Het bestuur

Onze fondsen

ANBI erkend

Donaties

Contact

Links

 

Stichting Licht en Liefde

 

 

                                                                 

 

Over onze stichting

 

De doelstelling van Stichting Licht en Liefde is:

Minder draagkrachtige mensen met een visuele beperking, ondersteunen bij het gedeeltelijk bekostigen van een begeleider tijdens hun vakantie, of bij de aanschaf van een hulpmiddel dat niet door de overheid of een verzekering wordt vergoed.

We willen hiermee de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking vergroten en mensen de kans geven zelfstandiger te functioneren.

De stichting heeft hiervoor 6 fondsen in het leven geroepen:

- een computer fonds

- een vakantie fonds

- een mobiliteit fonds

- een studie fonds

- een fonds voor brillen

- een algemeen fonds

Daarnaast ondersteunt de stichting in het kader van het welzijn van mensen met een visuele beperking ook stichtingen en verenigingen die activiteiten organiseren voor deze doelgroep.

 

Er kan een beroep op één van bovenstaande fondsen worden gedaan door het sturen van een brief of email naar ons correspondentieadres (zie Contact). Een aanvraag moet goed worden gemotiveerd en voor zover mogelijk zijn voorzien van ondersteunende stukken zoals:

-        Advies van bijvoorbeeld Visio waaruit blijkt dat het aangevraagde hulpmiddel u daadwerkelijk kan helpen

-        Brief van de afwijzing of gedeeltelijke tegemoetkoming van gemeente of ziektekostenverzekeraar

-        Nota of offerte van hetgeen u aanvraagt

-        Blindenbegeleiderskaart of brief van huisarts of oogarts of een ander document waaruit blijkt dat u blind of slechtziend bent

-        Complete inkomensgegevens; bijvoorbeeld jaaropgave

 

 

Laatst bijgewerkt:

5-4-2016 11:09

Logo Stichting Licht en Liefde