Hoofdmenu

 

Startpagina

Over onze stichting

Het bestuur

Onze fondsen

ANBI erkend

Donaties

Contact

Links

 

Stichting Licht en Liefde

 

 

                                                                 

 

Vanaf 1 januari 2017 werkt onze stichting samen met een aantal andere fondsen in het computerfonds (ICT-fonds) en het vakantiefonds. De LSBS voert voor deze fondsen de administratie. U kunt uw aanvragen voor deze fondsen rechtstreeks aan de LSBS richten (zie www.lsbs.nl/page6922).

 

Onze fondsen

 

1.  Algemeen

Onze stichting kent een zestal fondsen van waaruit subsidies worden verstrekt:

a.  Het vakantiefonds

b.  Het PC/computerfonds

c.  Mobiliteitsfonds

d.  Studiefonds

e.  Brillen fonds

f.    Het algemeen fonds

Om voor subsidie in aanmerking te komen hanteren we zowel inhoudelijke als financiële toetsingscriteria. Dit reglement is met name samengesteld om de inhoudelijke toetsingscriteria objectief en zo concreet mogelijk te maken. Uiteraard neemt het bestuur/de toetsingscommissie altijd gezamenlijk het besluit; wel of niet toekennen van een subsidie.

Alle gehonoreerde aanvragen dienen specifiek gerelateerd te zijn aan de visuele beperkingen die een persoon heeft.

Voor subsidie komen in aanmerking minder draagkrachtige visueel gehandicapten uit de provincie Limburg. Iemand is visueel gehandicapt als hij/zij voor deze beperking bijvoorbeeld in behandeling is bij een oogarts of Visio én hij/zij ernstig wordt beperkt in het zelfstandig functioneren.

Een subsidie aan individuele personen vereist een eigen bijdrage.

 

2.  Criteria voor het vakantiefonds

Vanaf 1 januari 2017 worden de bijdrage vanuit dit fonds verstrekt via de LSBS. Zie hierboven.

 

3.  Het PC/Computerfonds/ICT-fonds

Vanaf 1 januari 2017 worden de bijdrage vanuit dit fonds verstrekt via de LSBS. Zie hierboven.

 

4.  Het algemeen fonds

Voor zover een aanvraag voor subsidie niet kan worden geplaatst in één van de bovenstaande categorieën, valt de aanvraag onder “Het algemeen fonds”.

Een bijdrage uit het algemeen fonds wordt niet verstrekt aan professionele instellingen of  bedrijven.

Ter voorkoming van een te grote afhankelijkheid van ons fonds worden bijdragen uit dit fonds slechts voor één jaar toegekend.

Voor zover een subsidie aan een project/eenmalige investering aan een vereniging/stichting wordt verstrekt, zal onze stichting alleen mede financieren als ook vanuit andere fondsen en/of vanuit eigen middelen in de dekking van de totale kosten wordt voorzien.

Stichting Licht en Liefde financiert alleen mee, indien het geld volledig en rechtstreeks aan de doelgroep wordt benut.

 

5.  Het mobiliteitsfonds

Aanvragen voor een tegemoetkoming uit het mobiliteitsfonds dienen vergezeld te gaan van een advies van een ter zake deskundige zoals bijvoorbeeld Visio.

Er kan éénmaal per 5 jaar een beroep op het fonds worden gedaan.

Een bijdrage uit het mobiliteitsfonds wordt niet verstrekt aan professionele instellingen of  bedrijven. De individuele personen kunnen op eigen naam een aanvraag doen.

 

6.  Opleidingen

Om mensen met een visuele beperking meer kansen te geven op de arbeidsmarkt is het fonds “Opleidingen” toegevoegd. De richtlijnen voor dit fonds zijn:

-        Er wordt geen bijdrage verstrekt voor langdurige opleidingen; wij gaan uit van cursussen van maximaal 1 jaar.

-        de bijdrage vanuit dit fonds dekt maximaal 50 % van de totale kosten met een maximum van € 2.000

-        er wordt pas een bijdrage uitgekeerd als de rest van de kosten voor de opleiding is afgedekt (maximaal 50 % via dit fonds)

-        het volgen van de cursus moet uiteindelijk leiden tot extra inkomen of vergroten van eigen mogelijkheden

 

7.  Brillen

Er kan een beroep op onze stichting worden gedaan om de kosten verbonden aan de aanschaf/vervanging van een bril te compenseren. Om voor vergoeding in aanmerking te komen zal een verwijzing van een oogarts dan wel een optometrist overlegd moeten worden. De vergoeding vanuit dit fonds dient als vangnet voor zover de ziektekostenverzekeraar de kosten niet vergoedt. Er geldt een minimale eigen bijdrage van 15 % van de kosten.

 

Bovenkant_tekst

 

Laatst bijgewerkt:

15-12-2016 15:07

http://www.stichtinglichtenliefde.nl/Kleurenlogo.jpg

Logo Stichting Licht en Liefde